osób choruje na
PChN w Polsce

osób nie wie
o swojej chorobie

w 3 stadium PChN
tylko 10% chorych
ma postawione
rozpoznanie

w Polsce z powodu
PChN co roku umiera
przedwcześnie
80.000 osób

Świadomość społeczna o przewlekłej chorobie nerek jest nadal bardzo niska, choć choruje na nią około 4,2 mln dorosłych Polek i Polaków, i ta liczba ciągle wzrasta. Jest to choroba wprawdzie łatwo wykrywalna i stosunkowo prosta do leczenia w początkowej fazie, ale nierozpoznana i nieleczona postępuje niezauważenie i doprowadza do przedwczesnej śmierci lub do schyłkowej niewydolności nerek1.
Aż 9 na 10 osób z PChN nie wie o swojej chorobie i jest ona rozpoznawana zbyt późno2.

Nawet w stadium 3 tylko 10% chorych ma postawione rozpoznanie 3,4.
Do niewystarczającej rozpoznawalności PChN przyczynia się fakt, że przebiega ona w sposób „niemy” – większość pacjentów zaczyna odczuwać jej objawy dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana5.

Przewlekła choroba nerek zwiększa wielokrotnie sercowo-naczyniowe ryzyko zgonu oraz prawdopodobieństwo choroby nowotworowej. Ocenia się, że co roku z powodu tej choroby umiera przedwcześnie około 80 000 osób, a spowolnienie jej postępu o 30% wydłużyłoby w ciągu kilku lat średnią długość życia w Polsce o ponad 2 lata1.

  • 1. MAHTA Sp. z o.o. Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, 2019.
  • 2. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, Lancet, 2020;395(10225);709-733.
  • 3. Ravera M, Noberasco G, Weiss U i wsp. CKD awareness and blood pressure control in the primary care hypertensive population. Am J Kidney Dis. 2011;57(1):71–77.
  • 4. Ryan TP, Sloand JA, Winters PC, Corsetti JP, Fisher SG. Chronic kidney disease prevalence and rate of diagnosis. Am J Med. 2007;120(11):981–986.
  • 5. NIH NIDDK. Kidney Disease Stats. December 2016. Dostęp 25 listopada 2020 r. https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/kidney-disease

 

NEFR/21/02/11_npr