U pacjentów z PChN przełomową terapią jest lek FORXIGA®, który opóźnia progresję choroby oraz wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek i jako jedyny SGLT2i zmniejsza ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny w tej populacji pacjentów3-7.

Od 1 lipca 2022 r. pacjenci otrzymują możliwość 30% odpłatności w PChN
dla opakowania 30 tabletek*.

Wskazanie objęte refundacją: Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów*

eGFR < 60 ml/min/1,73 m2

albuminuria ≥ 200 mg/g

terapia oparta na ACE-i/ARB
nie krócej niż 4 tygodnie lub
z przeciwwskazaniami do
tych terapii

NOWOŚĆ!
REFUNDACJA*

53,44*

Cena
dla pacjenta

Opakowanie refundowane:
10 mg x 30 tabletek
Opakowanie nierefundowane:
10 mg x 28 tabletek

Chroniąc serce i nerki,
ratuje życie**,8-14

NEFR/22/06/02_adv

Piśmiennictwo:

 • * Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 • ** Dla leku FORXIGA® (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny u pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzucania lub przewlekłą chorobą nerek.
 • 1. MAHTA Sp. z o.o. Dostęp do świadczeń nefrologicznych w Polsce, 2019.
 • 2. Breyer M.D. i wsp. Nat Rev Drug Discov. 2016 Aug; 15 (8): 568-88. doi: 10.1038/nrd.2016.67.
 • 3. Shlipak M.G. i wsp. Kidney Int 2021; 99:34–47.
 • 4. Forxiga 5 mg i 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego, listopad 2021.
 • 5. Invokana 100 mg i 300 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego, marzec 2022.
 • 6. Jardiance 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego, marzec 2022.
 • 7. Steglatro 5 mg i 15 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego, luty 2022.
 • 8. Wiviott S.D. i wsp. N Engl J Med. 2019; 380 (4): 347‑357.
 • 9. Kato E.T. i wsp. Circulation. 2019; 139: 2528‑2536.
 • 10. McMurray J.J.V. I wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995‑2008.
 • 11. Petrie M.C. i wsp. JAMA. 2020; 323: 1353‑1368.
 • 12. Heerspink H.J.L. i wsp. N Engl J Med. 2020; 383: 1436‑1446.
 • 13. Heerspink H.J.L. i wsp. EHJ 2021; 42 (13): 1216‑1227.
 • 14. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; 9 (1): 22‑31.