Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Strefa wiedzy

Algorytm refundacji leku Forxiga

Sprawdź, czy Twój pacjent spełnia kryteria refundacyjne dla leku Forxiga.

Lek Forxiga wraca na listę leków refundowanych oraz listę 65+
od 01.01.2024 r.
Kropla wody Czy pacjent ma rozpoznaną cukrzycę typu 2?
Tak
Nie
TYLKO FORXIGA® 10 mg 30 tabletek
SZEROKA REFUNDACJA W NAJLEPSZEJ CENIE1,2
0 zł dla pacjentów 65+
w 3 niezależnych wskazaniach*,1
48,33
refundacja1
odpłatność
30%

Cukrzyca typu 2

(wskazanie refundowane)1,2

Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1C ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo‑naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo‑naczyniowa

lub

uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez:

białkomocz lub przerost lub retinopatię lewej komory

lub

obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

  • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn,
    wiek ≥ 60 lat dla kobiet;
  • dyslipidemia;
  • palenie tytoniu;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • otyłość.

Niewydolność serca

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie lI‑IV NYHA:

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidowego (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%)

lub

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41‑50%).

Przewlekła choroba nerek

(wskazanie refundowane)1,2

NOWOŚĆ

Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z:

eGFR < 60 ml/min/1,73 m²,

i

albuminurią lub białkomoczem

oraz

leczonych terapią opartą na ACEi/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

Inicjacja terapii do eGFR ≥ 25ml/min/1,73 m2(2)
Chroniąc serce i nerki, ratuje życie**,3-9
* Bezpłatna dla pacjentów powyżej 65. roku życia, spełniających obecne warunki refundacyjne leku FORXIGA®.
** Dla leku FORXIGA® (dapagliflozyna) są dowody naukowe potwierdzające redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny dla grupy pacjentów z T2D oraz towarzyszącą niewydolnością serca lub przewlekłą chorobą nerek.

1. Aktualne obwieszczenie MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekowrefundowanych.
2. Charakterystyka produktu leczniczego FORXIGA® 10 mg z dnia 19.01.2024 r.
3. Petrie M.C. i wsp. JAMA. 2020; 323: 1353‑1368.
4. Wheeler D.C. i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; (9) 1: 22‑31.
5. Wiviott S.D. i wsp. N Engl J Med. 2019; 380 (4): 347-357.
6. Kato E.T. i wsp. Circulation. 2019; 139: 2528‑2536.
7. McMurray J.J.V. i wsp. N Engl J Med. 2019; 381: 1995‑2008.
8. Heerspink H.I.J. i wsp. N Engl J Med. 2020; 383 (15): 1436‑1446.
9. Heerspink H.I.J. i wsp. EHJ 2021; 42 (13): 1216‑1227.
PL-16107
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.