Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Strefa wiedzy

Algorytm refundacji leku Forxiga

Sprawdź, czy Twój pacjent spełnia kryteria refundacyjne dla leku Forxiga.

Lek Forxiga wraca na listę leków refundowanych oraz listę 65+
od 01.01.2024 r.
Kropla wody Czy pacjent ma rozpoznaną cukrzycę typu 2?
Tak
Nie
TYLKO FORXIGA®.
N A J S Z E R S Z A REFUNDACJA
W NAJLEPSZEJ CENIE

Cukrzyca typu 2

(wskazanie refundowane)

Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1C ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo‑naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo‑naczyniowa

lub

uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez:

białkomocz lub przerost lub retinopatię lewej komory

lub

obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

  • wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn,
    wiek ≥ 60 lat dla kobiet;
  • dyslipidemia;
  • palenie tytoniu;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • otyłość.

Niewydolność serca

(wskazanie refundowane)

NOWOŚĆ

Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF ≤ 50%

oraz

utrzymującymi się objawami choroby w klasie lI‑IV NYHA: pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi)

i

lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidowego (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤ 40%)

lub

pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy beta‑adrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%).

Przewlekła choroba nerek

(wskazanie refundowane)

NOWOŚĆ

Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z:

eGFR < 60 ml/min/1,73 m²,

i

albuminurią lub białkomoczem

oraz

leczonych terapią opartą na ACEi/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii.

FORXIGA® 10 mg x 30 tabl.
48,02zł
refundacja
odpłatność
30%
0zł
LISTA 65+
odpłatność
S
PL-16107
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.