Wybierz serwis


Rozwiń tagi

STREFA PRODUKTOWA

Jedyny SGLT2i wykazujący redukcję
ryzyka zgonu
z dowolnej przyczyny
u pacjentów z PChN 1-7
39
%
RRR
HR: 0,61 (95% CI: 0,51-0,72) p<0,001
FORXIGA® chroni pacjentów z PChN dzięki zmniejszeniu ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego trwałe obniżenie eGFR ≥ 50%, ESKD lub zgon z przyczyn nerkowych lub S-N1
31
%
RRR
HR: 0,69 (95% CI: 0,53-0,88) p=0,004
FORXIGA® jest jedynym SGLT2i wykazującym redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny u pacjentów z PChN1-7
29
%
RRR
HR: 0,71 (95% CI:0,55-0,92) p=0,009
FORXIGA® zmniejsza ryzyko wystąpienia drugorzędowego złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn S-N lub hospitalizację z powodu niewydolności serca1
FORXIGA® chroni pacjentów z PChN dzięki zmniejszeniu ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego obejmującego trwałe obniżenie eGFR ≥ 50%, ESKD lub zgon z przyczyn nerkowych lub S-N1
FORXIGA® jest jedynym SGLT2i wykazującym redukcję ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny u pacjentów z PChN1-7
FORXIGA® zmniejsza ryzyko wystąpienia drugorzędowego złożonego punktu końcowego obejmującego zgon z przyczyn S-N lub hospitalizację z powodu niewydolności serca1

FORXIGA® znacząco redukuje ryzyko wystąpienia trwałego
obniżenia eGFR ≥ 50%, ESKD lub zgonu z przyczyn
nerkowych lub S-N1

Pierwszorzędowy punkt końcowy DAPA-CKD1,a

Wykres na podstawie Heerspink HJL, et al. 20203,a. Pierwszorzędowy punkt końcowy złożony z trwałego obniżenia eGFR ≥50%, ESKD lub zgonu z przyczyn nerkowych lub s-na; ESKD zdefiniowano jako konieczność stosowania dializoterapii (otrzewnowej lub hemodializy) przez co najmniej 28 dni i przeszczepu nerki lub eGFR <15 ml/min/1,73 m2 utrzymujący się przez co najmniej 28 dni.

Dapagliflozyna wykazała spójny profil bezpieczeństwa
u ponad 26 000 pacjentów w badaniach
DECLARE-TIMI 58, DAPA-HF i DAPA-CKD1,8,9

a Ciężką hipoglikemię zdefiniowano w badaniach DECLARE i DAPA-HF jako: hipoglikemię wymagającą pomocy innej osoby w celu podania węglowodanów lub glukagonu lub podjęcia innych działań (wszystkie przypadki wystąpiły u pacjentów z cukrzycą wyjściowo )8,9 ; a w DAPA-CKD jako: hipoglikemia z następującymi kryteriami, potwierdzonymi przez badacza: objawy ciężkiego upośledzenia świadomości lub zmiany zachowania, potrzeba pomocy z zewnątrz, zastosowanie interwencji w celu leczenia hipoglikemii oraz szybkie ustąpienie ostrych objawów po zastosowaniu interwencji1; b Ostre uszkodzenie nerek9 .

Albuminuria i obniżenie eGFR to niezależne
czynniki ryzyka zgonu10

PChN – przewlekła choroba nerek; eGFR – estimated glomerular filtration rate; ESKD – end-stage kidney disease; S-N – sercowo-naczyniowy; HR – hazard ratio; ARR – bezwzględna redukcja ryzyka; CI – przedział ufności; NNT – number needed to treat; RRR – względna redukcja ryzyka; ZN – zdarzenie niepożądane; T2D – cukrzyca typu 2; UTI – zakażenie dróg moczowych; UACR – stosunek stężenia albuminy do stężenia kreatyniny w moczu; eGFR – szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej; HR – współczynnik ryzyka; ESKD – schyłkowa niewydolność nerek; CI – przedział ufności.

1. Heerspink HJL, et al. N Engl J Med 2020; 383: 1436‑1446.
2. Wheeler DC, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021:9: 22-31.
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Forxiga 10mg, z dn. 3.02.2023 r.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Jardiance 10 mg, z dn. 6.09.2022 r.
5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Invokana 180 mg, 300 mg, z dn. 30.05.2023 r.
6. Steglatro 5mg i 15 mg, tabletki powlekane. ChPL z dnia 6.12.2022 r.
7. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group, N Engl J Med. 2022; 388: 117-127.
8. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380:347–357.
9. McMurray JJV, et al. N Engl J Med 2019;381:1995–2008.
10. Van der velde M, et al. Lower estimated glomerular filtration rate and higher albuminuria are associated with all-cause and cardiovascular mortality. A collaborative meta-analysis of high-risk population cohorts. Kidney int 2021; 79(12):1341-1352.

Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.