Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Edukacja pacjenta

Otwórz serce na nerki. Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej tematyce przewlekłej choroby nerek.

Na stronie znajdują się informacje dotyczące diagnostyki, profilaktyki i leczenia przewlekłej choroby nerek. W strefie wiedzy widnieją podcasty i artykuły poruszające istotne tematy z zakresu nefrologii. QUIZ umieszczony na stronie może pomóc pacjentowi zidentyfikować obecność w grupie ryzyka PChN.

zapoznaję się

Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.